AHMED IZZET PAA FERYADM PDF

Author: Zushicage Fenrijin
Country: Belgium
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 6 March 2010
Pages: 497
PDF File Size: 4.51 Mb
ePub File Size: 9.34 Mb
ISBN: 321-5-93920-356-2
Downloads: 10599
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Aradal

Hizmetkarlanna emredip adam hamama gnderdi. Mehdi-billah bin 1 46 Vask,Onbeincisi: O lkenin ah, mstahkem bir kaleye kaar da olan mazlum halkna olur. Malma-mlkne krle yaklarsan, snrsz nimete eriirsin. Nefsini hrs ve fkeden anndran kii, ilim ve irfan sahibidir.

Belgelerle Gercek Tarih, Kadir Candarlioglu

Vallahi ulemadan saylmaz, zira eri’at-i Muhammediyyeden ancak kufru kabuu idrak edebilmitir. Oysa sen halkna merhamet etmedin ki, merhamet olunasn. Pes imdi ben sizin Tanrnn kitab ve Peygamberin snneti zerine da’vet iderim ki ta zalimler zerine cihiid idb mazlumlarn dadn alam. Lakin mbeer-i bil-cennet cennet ile mjdelenmi kiiler on olmayub belki ashab- Bedr’i vesairlerini cennet ile tebir buyurduunu mam a’rani “Cem’lcevami”‘ nam kitabnda sahib-i menakbn beyan gibi beyan buyurmulardr.

Ama hayr ileri farkl. Benden bu kadar nefret etme. Ktlk dnen ba, kt yol tutar; akrep gibi deliinde fazla durmaz.

Sultan ayakta tutan halk iken, nasl olur da ona zulm edilebilir! Sen de bir kapya mit baladn. Kimsenin iini srncemede brakma. Giydiim elbiseler, bedenimin gzelliinden mahcup olup buruurdu. Her msra bir mstefiltn czne sacak ekilde drt kelime veya kelime grubuna blnr. Fuzuli Ey Sevgili! Kimseye ktlk yapma ki adn ktye kmasn.

  C029 - FORCED LABOUR CONVENTION 1930 NO.29 PDF

Belgelerle Gercek Tarih, Kadir Candarlioglu

feryzdm Emrinde alanlarn kalbini krmad. Bu hadis-i erif merff’ olarak bn-iz-Zbeyr “Cem-il-Fevaid”de zikretti. Ancak lmran kz Meryem mstesnadr, demektir. Bu, muhabbet ehridir; burada vezir ve padiah bulunmaz.

Sen usandrm eli, el de usandrmaz seni Hilekrlk eyleme kimse dolandrmaz seni. Ola ki; biri alar, dieri bunu saklar.

Koca ehrin yans yanp kle dnm, sense dkknnn kurtulduuna seviniyorsun, yle mi! Aklara vefa eyleyen sevgililere ak olsun!!! Ona acmyorsan ocuklarna ac bari. Bir yandan kan almak iin yara aarlar, te yandan kan aldktan sonra alan yaray kapatrlar.

Sana verdiim vezirlik, asla hakkn deilmi. Bir hayl ola meger grdmz yoksa nigr Mutlaka htra gelmez ki gele yanmza.

Bedri Noyan (Dede baba) – Veli Baba Menakbnamesi [Can].pdf

Mnacat ile hatime kapsdr. Kiiyi zecek szlerden kan, iin asln astann renmeden harekete geme.

Bostan ve Glistan 45Badatta Yangn HikyesiBir gece halkn yank barndan kan ah ateinin, Badatn yansn kle evirdiini duydum. Kara Haydar, talanlardan sonra geceleri, yine gelip kyde yatarm. Kanma dokunan, nefsini kudurtan bu manzara karsnda her eye ramen susmay yeledi ve fakat olmad. Sevenlerin kadrini musalla tanda bilir onun iin feryadk saf saf el balarlar Zalim ah, ara sra bu muhterem zatn kapsna gelirdi, ne ki Allah dostu, yzne bile bakmazd.

  FUJI S4080 MANUAL PDF

Konukevleri, tekkeler, zaviyeler yaptrm; askerlerine iyi bakm; yoksullar iin aevleri atrmt.

Tekrar Mu’aviye zerine leker cem’idp onikier bin frkalar yapt. Yoksa sen de benim gibi gzelliine hayran msn? Dncesi yanl, sezgisi hatalyd.

Bedri Noyan (Dede baba) – Veli Baba Menakbnamesi [Can-1993].pdf

Kardei Sad Zenginin yerine tahta geen Tikle15 zamannda kimse, kimseden incinmezmi. Fakrz geri kim amm gn-y kalb ile bizi Gren kimse sanur yir gk gtrmez mlumuz vardur Dur deyip onu dizginleyense hayrettir.

Bylece ok gzel kokular gl bahesine sa.

Author: admin