AKADEMIKONG FILIPINO TUNGO SA EPEKTIBONG KOMUNIKASYON PDF

Buy Akademikong Filipino Tungo sa Epektibong Komunikasyon in Cainta, Philippines. Get great deals on Textbooks Chat to Buy. Akademikong Filipino tungo sa epektibong komunikasyon: Published by: Mutya Publishing House, Inc., (Malabon City:) Physical details: p. for sale, Still in good condition; Around 30% highlighted pages ; Around Pages na pila. has classifieds in Caloocan City, National.

Author: Meztirg Tetaxe
Country: Lesotho
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 15 February 2016
Pages: 147
PDF File Size: 11.76 Mb
ePub File Size: 19.36 Mb
ISBN: 391-5-63819-308-1
Downloads: 62835
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dara

LS1 – epektibong komunikasyon 1 Download Report. Published on Apr View 1.

LS1 – epektibong komunikasyon 1

Nailalarawan at naipaliliwanag ang ibig sabihin ng paghalaw Natutukoy ang kasangkapan sa paghalaw Naipaliliwanag ang paghalaw sa ating pang- araw-araw na buhay Nagagamit ang pangunahing kakayahan sa pakikipagtalastasan, malikhaing kaisipan at pakikinig okmunikasyon taimtimII. Paghalaw at Pag-unawa, p. Kasanayan sa mabisang pakikipagtalastasan, pakikipagkapwa at malikhaing pag-iisip. Modyul, istrip ng kartolina, drill board, chart na may nakasulat na awitIII.

Pangkatin ang klase sa dalawa at magtalaga ng tig-isang lider na siyang kukuha ng mensahe at magpapasa sa paraang pabulong sa bawat miyembro. Ang huling miyembro ang tatakbo sa unahan upang sambitin o gawin ang mga narinig na mensahe. Halimbawa ng mensahe banggitin ng malinaw ang butiki, botika ng limang beses pumalakpak ng tatlo at pumadyak ng apat na beses at sabihin nang malakas ang pangalan ng nanay mo.

Maaari pang dagdagan kung ibig Ang pangkat na may maraming tama ang tatanghaling panalo. Anong kakayahan ang nagamit ninyo?

Bakit mahalaga na inuunawa mo ang isang panuto,utos o mga nakasulat?

  LITEBOOK MAGAZINE PDF

Akademikong Filipino tungo sa epektibong komunikasyon :

Ano ang tawag sa pagpapahayag ng ideyang nakasulat o binibigkas ayon sa iyong salita at pagkaunawa? Panlinang na Gawain 1. Maaari din na ipabasa sa isang mag-aaral. Matapos basahin ipasagot ang mga sumusunod na tanong: Tungkol saan ang talumpati? Anu-ano ang mga pangarap niya? Kung ikaw si Martin Luther,ano kaya ang damdaming mananaig sa iyo habang binibigkas kmounikasyon ang talumpati?

LS1 – epektibong komunikasyon 1

Sa iyong sariling salita,ano ang ibig sabihin ni Martin Luther sa Hayaang umalingawngaw? Pagtatalakayan Pabuksan ang modyul sa pahina Alamin ang teknik na ginagamit sa paghalaw Isulat ito sa istrip ng kartolina Basahin ang talata Tanungin ang Sarili Ipahayag sa sariling salita ang pangunahing ideya at mga detalye Itanong: B T IHatiin sa tatlo ang klase.

Bigyan ng paksa ang bawat grupo. Ang unang pangkat ay para sa B, ang pangalawang pangkat ay para sa T at ang pangatlo ay para sa I. Ipasagot naman ang tanong sa pangkat T at I – Ano ang mahalagang bagay na dapat ninyong tandaan sa inyong iniulat?

Ipabasa ang talata sa pahina 7 upang ihalaw ng lahat. Bigyan ng ilang minuto ang mga mag-aaral upang gawin ito. Ipasuri ito sa katabi kung tama, gamitin ang mga sumusunod na tanong upang maging basehan ng pagtatama. May kumpletong ideya ba ang ginawang halaw? Wasto at tugma ba ito? May kabuluhan ba ito? Sariling salita ba ang ginamit? May bagong impormasyon ba ito? Ipalagay ang iskor na nakuha at ipabalik sa katabi.

Para sa iyo, ano ang paghalaw? Ipaliwanag ito sa sariling salita. Paglalahat Circle Response Ipaskil ang mga tanong at ang bawat mag-aaral ay sasagutin ang mga tanong: Ipagamit ang drill board sa pagsagot sa mga tanong na ipinaskil. Ipabasa rin ang Tandaan Natin sa pahina Paglalapat Pasagutan ang Subukan Natin Ito sa pahina Ipaawit muna ang Pambansang Awit bago ipahalaw gamit ang modyul sa pahina Mga gawain na ginagamitan ng paghalawItanong matapos gawin ang web: Para sa iyo, ano ang kahalagahan ng paggamit ng paghalaw?

  20744 LEY CONTRATO TRABAJO PDF

Walang sinuman ang nabubuhay, Para sa sarili lamang Walang sinuman ang namamatay Para sa sarili lamang Tayong lahat ay may pananagutan sa isat isa Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling Niya.

Isulat sa sariling salita ang ipinahahayag na ideya mula sa awit. Ipabanggit muli ang mga teknik sa paghalaw bago gumawa. Ipabasa at ipasagot ang Alamin Natin sa pahina Ipabahagi ito sa mga kamag-aaral.

Ipahambing ang sagot sa batayang Pagwawasto sa pahina Pagtiyak na May Epektibong Komunikasyon at Teknolohiya Sa Komunikasyon 1 Documents. LS1 Tuning Info 1 Documents. LS1- Aralin 1 Sawikain Documents. Paano magiging epektibong tagapakinig Education. Katangian ng epektibong salaysay Education. Propayl ng Epektibong Ispiker Documents.

Fil 1 Komunikasyon Saakademikon Filipino Documents. Banghay Aralin Sa Komunikasyon 1 Documents. Banghay Aralin sa Filipino 1: Paggawa ng Epektibong Powerpoint Presentation Documents. Mga mungkahi sa epektibong pagsasalita Education.

Author: admin