ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI 2 PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars . Žmogaus destruktyvumo anatomija (I tomas) . Anatomija ljudske destruktivnosti ( Hardcover).

Author: Tauzil Molar
Country: Russian Federation
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 5 June 2009
Pages: 494
PDF File Size: 15.33 Mb
ePub File Size: 6.32 Mb
ISBN: 407-1-17992-784-5
Downloads: 91677
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bragami

To su naglasila brojna istraivanja. Jedinstvo se moe uspostaviti i podreivanjem cjelokupne energije jednoj obuhvatnoj strasti, kao to je strast za unitavanjem destructi onmoi, slavom ili vlasnitvom.

Nema sumnje o prisutnosti agresivnih i destruktivnih tendencija u destruktivnostl psihi koje su po prirodi bi oloki nagoni. Tim drugima istina je opasna ne samo zato to moe ugroziti njihovu vlast ve zbog toga to skriva nji hov cijeli svjesni sistem orijentacije, liava ih njihovih racionali zacija i moe ih ak prisiliti da drugaije djeluju. Learn more about Amazon Prime.

ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI ERICH FROMM: : Books

Adolf Hitler, anatomkja sluaj nekrofilije Uvodne napomene Hitlerovo porijeklo i rane godine Klara Hitler Alois Hitler Od roenja do este godine Djetinjstvo od este do jedanaeste godine Od jedanaeste do sedamnaeste godine Be Miinchen Primjedba o metodologiji Hitlerova destruktivnost Potiskivanje destruktivnosti Drugi aspekti Hitlerove linosti Odnosi prema enama Nadarenosti i talenti Fasada Nedostaci volje i realizma Epilog: Iz progresivne perspektive inilo se da je civili zirani ovjek manje agresivan od primitivnog ovjeka, a jo po stojea pojava rata objanjena snatomija kao da je uzrokovana uporno u agresivnih instinkata koji odbijaju popustiti blagotvornom utjecaju civilizacije.

  ED LEEDSKALNIN WRITINGS PDF

Mit je da je ovjek nesposoban osloboditi se vladajuih voa, a pobijaju ga sva ona drutva koja dobro funk-cioniraju bez hijerarhije.

On moe voljeti druge, to zahtijeva prisustvo neza visnosti i produktivnosti, ili, ako njegov osjeaj slobode nije ra zvijen, on se moe odnositi prema drugima simbolino tj. No i u ovom je sluaju ono to bi se moglo initi manifestacijom neograniene okrutnosti zapravo reakcija na nedostatak prostora, te spada u kategoriju defenzivne agresije elja za destruiranjem radi destrukcije je drugaija. English Choose a language for shopping. Postoji samo jedan pristup jedinstvu koji moe biti uspjean a nemarivanjem uma, ve potpunim razvijanjem ljudskog uma i lju bavi.

Any British humanities will be with files as written by magnetic Representation. If you are a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support?

To su uinile drama, poezija, umjetnost, mit, ali ne i psihologija, s izuzetkom psihoanalize. Oigledan prigovor toj metodi jest da je teorijska rekonstrukcija za koju nema nikakvog dokaza ili bar tako izgleda.

Instrumentalna agresija Drugi bioloki adaptivni tip agresije je instrumentalna agresija iji je cilj postizanje onoga to je neophodno ili poeljno. Sline su eksperimente sa impanzama izvodili G. Konformistika agresija Konformistika agresija podrazumijeva razne inove agresije koji su bili izvedeni ne zato to je agresora nagonila elja za unita vanjem, ve zato to mu je reeno da tako uini, te je smatrao svojom dunou posluati nareenje.

Your anatomija ljudske destruktivnosti vol i received an other service. Tek se nedavno taj ljudzke stav poeo destrujtivnosti u pitanje.

Anatomija Ljudske Destruktivnosti Vol I

Natuknuo sam mu da je njegov stvarni motiv vjerojatno bilo oekivanje da promije njena verzija bude popularnija i da mu donese vie ljudskd i novca od izvorne; nadalje, da njegovo potiteno raspoloenje i njegova glavobolja vjerojatno ima nekakve veze s tim inom samoizdaje. Humanitarne tenje u osamnaestom, devet naestom i dvadesetom stoljeu prouzrokovale su smanjivanja de struktivnosti i okrutnosti u ratu koja su bila destruktivnnosti i potovana do kraja prvog svjetskog rata u raznim meunarod nim ugovorima.

  FOTEK SSR-10DA PDF

To vrijedi i za defenzivnu i za malignu agresiju 19 kao to je sadizam. Discover Prime Book Box for Kids. Lorenz izvjetava o sluaju dviju golubica zatvorenih u premalu krletku. Rimskom carstvu pohlepa je postala klju nim motivom neprestanog poveavanja broja graana. U slijedeem se slaem samo s narcisoidnou to se manifestira u osjeanju grandioznosti. Razlika u karakteru uvelike potjee od ra zlike u drutvenim stanjima iako genetski dane dispozicije tako er utjeu na formiranje karaktera.

Snovi su podruje u kome se moe prepoznati potreba za ne prestanim uzbuenjem mozga. Trebamo doprijeti do shvaanja ovjekove prirode na osnovu mijeanja dva osnovna bioloka uvjeta koji oznaavaju pojavu ovjeka.

Pdf Anatomija Ljudske Destruktivnosti,vol. Ii

Moda se opa pri vlanost grijeha, raditi zabranjeno, takoer moe ovim objas niti. Masovni mediji ive od pro davanja slave i tako je svatko zadovoljan: Premalo znamo o evolucionom procesu. Postoji tragini nesklad u dui ovjeka.

Autor zakljuuje da ti rezultati sugeriraju da su ta dva tipa po naanja alternative koje mogu selektivno biti sprijeene ili oja ane [i da] ne potkrepljuju vjerovanje da agresivno i seksualno ponaanje potjee iz zajednikog podraaja koji je, nadalje, ka naliziran pobudama iz okoline.

Author: admin