EKONOMIKSI MENAXHERIAL PDF

Mesimecom · @mesime24com. Kosova. mesimecom. Joined July Tweets. © Twitter; About · Help Center · Terms · Privacy. Ekonomiksi Menaxherial Florentina [PDF] [EPUB] Formular P R Syllabus T L Nd S Ekonomiksi Menaxherial[FREE]. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and.

Author: Ditaxe Zujas
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 5 July 2004
Pages: 253
PDF File Size: 7.66 Mb
ePub File Size: 2.12 Mb
ISBN: 954-9-56895-686-8
Downloads: 60597
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tautilar

Ksaj i referohemi si sistemi i vendosjes s kostos pr punn.

Ekonomiksi Menaxherial Florentina Xhelili.rar.iso

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos s puns s drejtprdrejta. Caktimi aktual i kostosCaktimi normal i kostosNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Ngarkimi i kostos ndodh pasi q kostot t jen akumuluar dhe matur. Prshkrim i prgjithshmFormulari i krkess s materialeveSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Kontabiliteti Menaxherial Pjesa e pare MSc.

Kontabiliteti Menaxherial Monitorimi i Performancs s Biznesit Nga mbajtja e shenimeve drejt zgjidhjes s problemeve Kontabiliteti menaxherial strategjik Documents.

[PDF] A. Mancellari – Ekonomiksi Menaxherial – Free Download PDF

Ushqimi, cimento, derivatet e nafts dhe prodhimet kimikeNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostosMarrdhnia e akumulimit, e matjes dhe e ngarkimit t kostos2The cost accounting system must satisfy the needs for cost accumulation, cost measurement and cost assignment. Ksaj i referohemi si sistemi i caktimit t kostos sipas procesit.

Kostot akumulohen sipas puns n nj sistem t prodhimit me porosi. Kontabiliteti Menaxherial k5 Download Report.

  BRAVILOR HWA 20 PDF

Kontabiliteti Menaxherial k5

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosKostot dhe veprimtaria e shpenzimeve indirekte t departamentit5Norma e shp. Shpenzime indirekte t puns Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosRaporti i kostos s mallrave t shituraCaktimi i kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosShpenzimet indirekte t ngarkuara duke prdorur shum faktor nxitsDepartment AShpenzimet indirekte Faktori nxits menwxherial kostos Norma e mbulimit t kostos pr depart.

Nj shrbim karakterizohet nga natyra e tij e paprekshme. Shuma aktuale e nxitsit t prdorur duhet t mblidhet dhe regjistrohet.

Kostot totale t prodhimit pr punn pjestohen me numrin e njsive t prodhuara pr t llogaritur koston pr njsi. Duke qen se njsit jan t njjta, kostot e do njsie jan gjithashtu t njjta. Vlera monetare e puns s drejtprdrejt 4. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara. Prshkrim i prgjithshm Karta e kohsSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Kompania prdor sistemin standard variabil marxhinal t kostove dhe Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhjes s kostove t prodhimit pr kompanin All SignsCaktimi i kostos pr punn me porosi: Kontabiliteti Menaxherial P2 – scaak.

Metodat e matjes s kostos: Ligjrata Ushtrime menaxherrial Vijimi i ligjratave Documents. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosT dhnat e prodhimit pr punn 23 dhe Shpenzimet indirekte t puns Prshkrim i prgjithshm3Punve u ngarkohen kosto indirekte me nj norm t paracaktuar t shpenzimeve indirekte.

Prdorimi i njohurive financiare pr t marr vendime t Prshkrim i prgjithshmFormulari i kostos pr punt me porosiSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Rishikim i Java e parJava e par -? Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos s materialeve t drejtprdrejta.

  LIBER 333 TEMPEL OV BLOOD PDF

Kontabiliteti Menaxherial k5

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPasqyra e t ArdhuraveCaktimi i kostos pr punn me porosi: Kostot pr njsi n firmat prodhuese prdoren pr: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosFormulari i kostos pr punn me porosi t prfunduar. Krkesa vjetore e kompanis pr Produktin Alfa sht 50, njsi. Ushtrime nga kontabiliteti menaxherial Documents.

Prcaktimin e profitabilitetit Prcaktimin e fizibilitetit t shrbimeve t rejaNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Kosto pr njsi prbhet nga materialet e drejtprdrejta2 puna e drejtprdrejt shpenzimet indirektet vzhgueshme pr njsiShpenzimet indirekte aplikohen duke prdorur nj norm ekonomikai paracaktuar t bazuar n shpenzimet indirekte ekonomikis buxhetuara dhe kohn e buxhetuar t nxitsit.

Published on Apr View 91 Download 6. Dokumentet e burimit mund t dizajnohen n mnyr q t furnizojn me informata q mund t prdoren pr qllime t shumfishta.

Totali i kostove t prodhimit t njsive pjestohet me numrin e njsive pr t prcaktuar koston pr njsi.

Katr matset e nivelit t veprimtaris:

Author: admin