KISAH BARATAYUDHA PDF

Barata Yudha has 11 ratings and 0 reviews. Prabu Pandudewanata raja Astina adalah anak dari Bagawan Abyasa. Ia adalah ayah dari Pandawa. Pandawa. Genderang Baratayudha has 21 ratings and 2 reviews. Hasan said: ringan cukup menariknamun dalam beberapa hal kurang menceritakan. Scribd is the world’s largest social reading and publishing site.

Author: Akinokasa Merisar
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 4 September 2018
Pages: 252
PDF File Size: 15.1 Mb
ePub File Size: 15.22 Mb
ISBN: 266-6-54176-165-8
Downloads: 90982
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gomuro

Carita anu mimitina ditulis dina basa Sansakerta ieu saterusna dicutat dina sagala rupa basa, utamana di wewengkon anu kapangaruhan ku Hindu kaasup Asia Tenggara. Mahabarata mangrupa carita epik anu kabagi jadi dalapan belas buku atawa mindeng disebut Astadasaparwa. Mahabarata mangrupa carita kilas balik anu dicaritakeun ku Resi Wesampayana pikeun Maharaja Janamejaya anu gagal ngayakeun upacara korban oray.

Kisah Barata Yudha

Saterusna Kuru nurunkeun raja-raja Astinapura anu jadi inohong utama Mahabarata. Sang Barata tuluy nalukkeun daratan India Buhun. Sanggeus ditalukkeun, wewengkon kekawasaanna disebut Baratawarsa anu hartina wewengkon kakawasaan Maharaja Barata cenah ngawengku Asia Kidul History of Bharatavarsha. Sang Hasti nurunkeun Para Raja Astinapura.

Pandu ngadahup ka Kunti sarta mibanda tilu urang anak nu ngaranna YudistiraBimajeung Arjuna. Kalima anak Pandu kasebut dipikawanoh salaku Pandawa.

Widura mibanda saurang anak nu ngaranna Sanjayaanu mibanda panon batin nu sanggup nempo mangsa ka tukang, mangsa ayeuna, jeung mangsa ka hareup. Dina hiji mangsa, Bsratayudha ngondang Kunti jeung para Pandawa pikeun liburan. Ti dinya lahir Gatotkaca. Sanggeus ngaliwatan leuweung geledegan, Pandawa ngaliwatan Karajaan Pancala. Teu pelak deui, Drupadi nikah ka lima Pandawa.

  LANZAROTE HOUELLEBECQ PDF

Hal kasebut ngajadikeun Duryodana ambek ka para Pandawa.

Hiji-hiji kakayaan Yudistira ragrag ka leungeun Duryodana, kaasup baraya sarta pamajikanana sorangan. Tapi Duryodana boga sipat jahat. Ahirna, perang henteu bisa disingkahan deui. Aswamedadata sarta turunanana saterusna mingpin Karajaan Wangsa Kuru di Astinapura. Dicomot ti ” https: Mahabarata Sastra Hindu Wiracarita.

Buku Adiparwa eusina sagala rupa carita anu patali jeung Hindukawas contona carita diputerna Mandaragiricarita Bagawan Domya anu nguji katilu muridna, carita para karuhun Pandawa jeung Kurawa kosah, carita kalahiran Resi Abiyasacarita mangsa leutik Pandawa jeung Kurawa, carita tiwasna raksasa Hidimba di leungeun Baratayudbasarta carita Arjuna meunangkeun Drupadi.

Buku Wanaparwa eusina carita Pandawa salila mangsa 12 taun dipiceun di leuweung. Lalakon Arjuna kasebut jadi bahan carita Arjunawiwaha.

Barata Yudha by Sunardi D.M.

Buku Wirataparwa eusina carita mangsa sataun Pandawa nyamur di Karajaan Wirata sanggeus ngalaman dipiceun salila 12 taun. Buku Udyogaparwa eusina carita ngeunaan sasayagaan perang kulawarga Barata Baratayuda. Dina sawatara bagianana nyelap hiji paguneman antara Kresna jeung Arjuna nu keur baratqyudha perang. Paguneman kasebut dipikawanoh minangka buku Bhagavad Gita. Buku Dronaparwa nyaritakeun pengangkatan Bagawan Drona jadi panglima perang Kurawa.

  LA GUIA CULINARIA DE AUGUSTE ESCOFFIER PDF

Drona ngalakukeun upaya nyerek Yudistiratapi gagal. Dina buku kasebut dicaritakeun gugurna Dursasana ku Bima.

Ku kituna Duryodana kapancing pikeun tarung jeung Bima. Buku Sauptikaparwa eusina carita bales dendam Aswatama ka soldadu Pandawa. Ahirna Aswatama kaduhung ku kalakuanana sarta jadi patapa.

Buku Anusasanaparwa eusina nyaritakeun sumerah dirina Yudistira ka Resi Bisma pikeun nampa ajaranana. Bisma ngajarkeun ngeunaan ajaran DarmaHartaaturan ngeunaan sagala rupa upacara, kawajiban saurang Raja, jeung sajabana.

Kiash, Bisma ninggalkeun dunya kalawan tenang. Buku Aswamedikaparwa eusina nyaritakeun palaksanaan upacara Aswameda ku Raja Yudistira.

Gandamayu by Putu Fajar Arcana

Buku Mosalaparwa nyaritakeun kamusnahan bangsa Weresni. Sri Kresna ninggalkeun karajaanana tuluy indit ka tengah leuweung. Arjuna ngadatangan Dwarawati sarta manggihan dayeuh kasebut geus kosong. Buku Mahaprastanikaparwa nyaritakeun lalampahan Pandawa jeung Drupadi ka punclut gunung Himalayasamentara tahta karajaan dibikeun ka Parikesitincu Arjuna. Dina pamgumbaraanana, Drupadi jeung para Pandawa kajaba Yudistiramaot sajeroning lalampahan.

Yadu nurunkeun wangsa Yadawa. Puru nurunkeun wangsa Paurawa.

Author: admin